TOEFL ITP®

TOEFL ITP®

“GRE, TOEFL, TOEFL iBT and TOEFL ITP are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) in the United States and other countries.”

สมัครสอบ TOEFL ITP® on paper สมัครสอบ TOEFL ITP® Digital Test @Home Plus Speaking
1,800 บาท 2,800 บาท
คลิกที่นี่! เพื่อสมัครสอบ คลิกที่นี่! เพื่อสมัครสอบ

TOEFL ITP® – ศูนย์สอบ TOEFL ITP® สถาบันสอนภาษาอาร์ แอนด์ ซี โกลเบิล (พาราไดม์) ได้ลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการ กับสถาบันการศึกษานานาชาติ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IIE) เพื่อให้ทางสถาบันพาราไดม์เป็นศูนย์สอบ TOEFL ITP® (Institutional Testing Program)โดยรับรองผลคะแนน เพื่อใช้ทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการให้แก่บุคคลภายนอกทั่วไป เพื่อนำผลสอบไปใช้ในการศึกษาต่อตามมาตรฐานสากล

โครงสร้างข้อสอบ

TOEFL ITP® เป็นข้อสอบ Paper-Based แบบปรนัย (Multiple Choice) ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 : การฟัง (Listening Comprehension) 35 นาที (50 ข้อ)
ส่วนที่ 2 : ไวยากรณ์ (Structure & Written Expression) 25 นาที (40 ข้อ)
ส่วนที่ 3 : การอ่าน (Reading Comprehension) 55 นาที (50 ข้อ)

ครูคืนถิ่น – โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น-TOEFL ITP® Thailand Group


TOEFL ITP

ลงทะเบียนสอบ TOEFL ITP® – ศูนย์สอบ toefl itp paradigm พาราไดม์

การสมัครสอบ TOEFL ITP®

รับสมัคร
เปิดรับสมัครสอบสำหรับบุคคลทั่วไป ที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

วัน, เวลา และสถานที่สอบ
สถาบันพาราไดม์ จัดให้มีการสอบทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กรุณาชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากลงทะเบียน เพื่อเป็นการยืนยันการจองที่นั่งสอบ โดยสามารถส่งสลิปโอนเงินได้ที่ไลน์ (@paradigm.test) หรืออีเมล์ (itptest@paradigm-language.com)

รอบที่จัดสอบ 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ วันเสาร์ และ วันอาทิตย์
เช้า 09:30 น. – 11.30 น. เช้า 09:30 น. – 11.30 น.
บ่าย 12:30 น. – 14:30 น. บ่าย 13:00 น. – 15:00 น.

*เนื่องจากสถานการณ์โควิด รบกวนผู้สอบตรวจสอบตารางสอบก่อนการสมัครสอบทุกครั้ง คลิก! เพื่อดูตารางสอบ

จัดสอบที่สถาบันพาราไดม์ ชั้น 2 อาคารอัลม่าลิงค์ – BTS ชิดลม Exit No. 3 (ดูแผนที่บน Google)

เงื่อนไขการสมัครสอบ
• ผู้สอบจะต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
• เปิดสอบไม่น้อยกว่า 10 คนต่อหนึ่งรอบ หากมีไม่ถึง ทางสถาบันจะติดต่อเพื่อขอเลื่อนสอบ
• ผู้ที่ติดต่อขอเลื่อนการสอบ จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนถึงวันสอบจริง ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนสอบหากผู้สอบแจ้งช้ากว่า 7 วัน และการขอเลื่อนการสอบสามารถเลื่อนสอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
• หลังชำระค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
• หากต้องการจัดสอบรอบพิเศษและมีผู้สอบมากกว่า 10 คนขึ้นไป สามารถติดต่อสอบถามที่ 092-063-5599 หรือไลน์ @paradigm.test

ขั้นตอนการสมัครสอบ
• กรอก ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ แล้วสามารถชำระเงินได้ทันที
• ยื่นหลักฐานการโอนเงินโดยส่งกลับมาทางอีเมล itptest@paradigm-language.com หรือทางแฟกซ์ 02- 655-2600 หรือทางไลน์ @paradigm.test
• เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเมื่อได้รับหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันการสมัครสอบที่สมบูรณ์
• เจ้าหน้าที่จะจัดส่งอีเมล์เกี่ยวกับรายละเอียดการสอบและสถานที่สอบให้ผู้สมัครสอบ 1 วันก่อนสอบ

หมายเหตุ ผู้สมัครสอบที่ได้สำรองที่นั่งสอบ (และยังไม่ได้ชำระเงิน) ในกรณีที่ต้องการยกเลิกสอบ กรุณาแจ้งศูนย์สอบโดยเร็วที่สุด เพื่อไม่เป็นการกั้นสิทธิ์ของผู้สมัครสอบท่านอื่น 

การชำระเงิน
ค่าสมัครสอบ TOEFL ITP®: 1,800 บาท **(**ราคานี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง รบกวนตรวจสอบทุกครั้งก่อนชำระเงิน)

ชื่อธนาคารและสาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลชิดลม บจก. พาราไดม์ เอ็ดดูเคชัน 092-3-22576-5
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลชิดลม บจก. พาราไดม์ เอ็ดดูเคชัน 429-0-01156-4
ธนาคารกรุงไทย สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต บจก. พาราไดม์ เอ็ดดูเคชัน 092-0-16475-7

สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ
• ผู้สอบต้องมาถึงห้องสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาสอบในแต่ละรอบสอบ
• บัตรประชาชน หรือ Passport ตัวจริงเท่านั้น
• ดินสอดำ 2B และยางลบ

ประกาศผลสอบและรายงานผลสอบ
• หลังสอบเสร็จแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถทราบผลการสอบได้ภายในสามวันหลังจากวันสอบจริง
• ผู้สอบสามารถมาติดต่อขอรับเอกสารรายงานผลการสอบได้ 3-5 วันทำการ หลังจากวันสอบที่สถาบันสอนภาษาพาราไดม์
• มีบริการจัดส่งผลสอบทาง EMS ให้ผู้สอบที่บ้านเท่านั้น (กรุณาติดต่อศูนย์สอบในวันสอบ)
• ผลคะแนนสอบ TOEFL ITP® (Official Report) มีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
• โทรศัพท์: 092-063-5599
• Email: itptest@paradigm-language.com
• Line id: @paradigm.test

Contact Us!
CLOSE
CLOSE